Menu Content/Inhalt
Főmenü
 
 
Srila Prabhupáda életrajza
ImageŐ Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda 1896-ban született Calcuttában, Indiában. Lelki tanítómesterével, Srila Bhakti-siddhánta Sarasvatí Gosvámival először 1922-ben találkozott, Calcuttá-ban. Bhaktisiddhánta Sarasvati, a Védák kiemelkedő tudósa és a hatvannégy Gaudiya Matha (védikus intézmény) alapítója megkedvelte a művelt fiatalembert, s meggyőzte, szentelje életét a védikus tudomány terjesztésére. Srila Prabhupáda így Srila Bhaktisiddhánta Sarasvati tanítványa lett, s tizenegy évvel később, 1933-ban hivatalos avatást kapott tőle.

Első találkozásuk alkalmával (1922-ben) Srila Bhaktisiddhánta Saras-vati Thákura arra kérte Srila Prabhupádát, hogy terjessze angol nyelven a védikus tudományt. Az elkövetkező években Srila Prabhupáda magyarázatot írt a Bhagavad-gitához, segítette a Gaudiya Matha munkáját. 1944-ben minden segítség nélkül elkezdte egy kéthetenként megjelenő angol nyelvű folyóirat, a Back To Godhead szerkesztését. Minden munkát egyedül végzett: gépelte a kéziratot, ellenőrizte a kefelenyomatokat, sőt az egyes számokat ő maga terjesztette, s küzdött, hogy fenntarthassa a kiadást. Ez a folyóirat azóta sem szűnt meg, Srila Prabhupáda tanítványai folytatják a kiadását nyugaton.

Filozófiai tudását és tiszta vallásosságát felismerve a Gaudiya Vaisnava Társaság a "Bhaktivedanta" névvel illette meg Srila Prabhupádát. 1950-ben, ötvennégy éves korában visszavonult a házasélettől, elfogadta a vánaprastha (visszavonult) rendet, hogy még több időt szentelhessen tanulmányainak és az írásnak. Vrndávana szent városába utazott, ahol nagyon szerény körülmények között, a középkori Rádhá-Dámodara templomban élt. Hosszú éveket töltött itt el tanulással és írással. 1959-ben elfogadta a sannyása (lemondott) rendet. A Rádhá-Dámodara templomban kezdte el életének fő művét, a többkötetes, tizennyolcezer versből álló Srzmad-Bhágavatam (Bhágavata Purána) fordítását és magyarázását. Ekkor írta a Könnyű utazás más bolygókra (Easy Journey to Other Planets) című kisebb könyvet is.

Miután kiadta a Srimad-Bhágavatam három kötetét, Amerikába indult, hogy teljesíthesse lelki tanítómestere kívánságát. Ezt követően Srila Prabhupáda India filozófiai és vallási klasszikusainak több mint hatvan kötetnyi fordítását írta meg, magyarázatokkal és összefoglaló tanulmányokkal ellátva.

Amikor 1965-ben egy teherhajó fedélzetén megérkezett New Yorkba, mindössze hét dollárja volt. Közel egy éven keresztül nagy nehézségekkel kellett szembenéznie, míg 1966. júliusában megalapította a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét (International Society for Krisna Consciousness, ISKCON). Több mint tíz éven keresztül irányította a szervezetet, egészen eltávozása napjáig, s tanúja volt, hogyan nőtt száznál is több asramát, iskolákat, templomokat, intézményeket és gazdálkodó közösségeket magába foglaló világméretű mozgalommá.

1968-ban Srila Prabhupáda létrehozta New Vrndávanát, egy kísérleti védikus földművelő közösséget, West Virginia dombjai között. New Vrndávana sikerén fellelkesülve még több hasonló közösség létesült az Egyesült Államokban és más országokban is.

Srila Prabhupáda 1972-ben Dallasban (Texas) megalapította a gurukula iskolát, s ezzel bevezette nyugaton is a védikus rendszerű általános és középiskolai tanítást. Azóta számtalan gurukula iskola létesült szerte a világon, melyeknek oktatási központja Indiában, Vrndávanában van.

Srila Prabhupáda biztatására felépült Sridháma Máyápurban (Nyugat-Bengál) egy komoly nemzetközi kulturális központ, valamint a Védikus Tanulmányok Nemzetközi Intézménye. Hasonló tervek alapján épült fel Vrndávanában a csodálatos Krisna-Balaráma Templom és Nemzetközi Vendégház.

Srila Prabhupáda legjelentősebb adományát azonban mégis könyvei jelentik, melyeket a világ akadémiai közösségei nagyra becsülnek hitelességükért, mélységükért és tisztaságukért. A világon számos egyetem és főiskola használja tankönyvként Srila Prabhupáda könyveit. Írásai ma már több mint huszonhat nyelven jelennek meg. A Bhaktivedanta Book Trust (Bhaktivedanta Könyv Tröszt), melyet abból a célból létesítettek, hogy kiadja Srila Prabhupáda könyveit, a világ legnagyobb könyvkiadójává vált az indiai vallás és filozófia terén.

Srila Prabhupáda idős kora ellenére tizenkét év leforgása alatt tizennégyszer utazta körül a földet, hogy előadásokat tartson szerte a világon. Ennek ellenére élete végéig szüntelenül írta könyveit. Írásai a védikus filozófia, vallás, irodalom és kultúra igazi könyvtárát alkotják. 1977. november 14-én, Vrndávanában - szegényen és szerény körülmények között, úgy, ahogyan kezdte - hagyta el testét szeretett tanítványai körében.

Srila Prabhupáda ácárya volt, s élete abból állt, hogy Krisna eredeti tanítását terjesztette a világban, ezért munkája és tanítása sohasem fog elveszni. Minden olyan ember, aki komolyan elhatározta, hogy végére jár az élet titkainak, s meg akarja ismerni az Abszolút Igazságot, hogy tökéletes, örök és örömteljes élethez jusson, az teljes és páratlan irányadást talál Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupáda műveiben.
 
Forrás: Satsvarupa Dasa Goswami, Prabhupada, The Bhaktivedanta Book Trust, 1992